Showing posts fromzarządzanie

Metoda lean w przedsiębiorstwach

Skoncentrowana na eliminowaniu marnotrawstwa, zwiększaniu efektywności i priorytetowaniu wartości dla klienta, metoda Lean przekroczyła swoje korzenie, stając się filozofią kierującą różnorodnymi branżami, napędzając innowacje, adaptacyjność i zrównoważony wzrost.

Czytaj dalej ...

Sposób zarządzania strategicznego - OKR

OKR (Objectives and Key Results) to sposób zarządzania strategicznego, która służy do ustalania celów i monitorowania postępów w organizacji

Czytaj dalej ...